Web 3.0 và cách đầu tư vào nó thông qua tiền điện tử

Không nghi ngờ gì nữa, sự ra đời của Internet đã sinh ra cuộc cách mạng công nghệ quan trọng nhất mà nhân loại từng biết đến. Internet đã phá bỏ các rào cản địa lý, giúp thông tin dễ tiếp cận hơn và kết nối con người theo những cách mà trước đây không thể tưởng tượng được. Bây giờ, khi chúng ta thấy mình đang ở giai đoạn đầu của những gì có vẻ là “Những năm 20 bùng nổ”, chúng ta lại đang ở buổi bình minh của một kỷ nguyên mới. Trong thập kỷ qua, các công ty cũ và mới đã và đang đặt nền móng cho thế hệ Internet tiếp theo. Từ blockchain đến trí tuệ nhân tạo, nhân loại sắp bước vào giai đoạn tiếp theo trong quá trình phát triển của World Wide Web.

Web 3.0 là gì?

Trong khi Web 1.0 bị giới hạn ở việc đọc các trang web HTLM - chủ yếu là các bài báo và không có tính tương tác. Tới thời kì Web 2.0 vào những năm cuối thập nhiên, 90 một sự lặp lại mới của internet bắt đầu hình thành, một sự lặp lại sẽ cho phép các cá nhân tham gia vào một trang web với nhiều tương tác hơn. Sự hình thành của các trang mạng xã hội như FaceBook, Twitter hay các trang web khác như Youtube là kết quả của Web 2.0.

Đến với Web 3.0 - cho dù chưa ai định nghĩa rõ ràng, thế nhưng chúng ta có thể hình dung nó sẽ bao gồm mạng ngữ nghĩa, trí tuệ nhân tạo, đồ họa 3D và sự phổ biến ở khắp mọi nơi. Web 3.0 cũng sẽ được phân cấp - loại bỏ các bên trung gian ở khắp mọi nơi và cho phép khả năng giao dịch P2P an toàn, không đáng tin cậy trên toàn cầu. Những khả năng như vậy sẽ là một lợi ích cho Nền kinh tế sáng tạo ngày càng phát triển, vì những người tham gia trên khắp thế giới sẽ có thể giao dịch an toàn trên web mà không cần bên thứ ba trung gian.

Web 3.0, Blockchain, và hệ thống web hoàn toàn phi tập trung

Blockchain và các công nghệ cơ bản của nó là động lực thúc đẩy thế hệ tiếp theo của World Wide Web. Lần đầu tiên trong lịch sử Internet, Web 3 cung cấp một nền tảng dân chủ và lấy người dùng làm trung tâm, không có điểm kiểm soát trung tâm.

Mặc dù Web 2.0 cho phép chia sẻ thông tin xuyên biên giới, thông tin này thường được quản lý bởi các bên thứ ba tập trung. Trong thế giới của Web 3.0, người dùng sẽ có thể tương tác với nhau mà không bị can thiệp bởi những người trung gian này, cho phép thông tin được chia sẻ tự do đồng thời giảm rủi ro kiểm duyệt từ các chính phủ và tập đoàn.

Web 3.0 có ý nghĩa như thế nào?

Đằng sau tiền điện tử (ví dụ: Bitcoin, Ether), là các mạng phi tập trung hoàn toàn được điều chỉnh bởi các giao thức cơ bản tương ứng của chúng. Khi việc áp dụng các blockchains này ngày càng tăng, thông qua việc sử dụng mạng nhiều hơn, ứng dụng phi tập trung (dApps) tăng lên, tài chính phi tập trung (DeFi) tăng trưởng và chấp nhận Non-Fungible Tokens (NFT), thì việc áp dụng Web 3.0 và các công nghệ của nó cũng vậy .

Ngoài việc mua trực tiếp tiền điện tử, bạn có thể xem các dự án DeFi như Pancake Swap hoặc Bakery Swap, là các sàn giao dịch phi tập trung (DEXes) tạo điều kiện cho việc hoán đổi các token.

Bên cạnh đó, thông qua các dự án DeFi này, nhà đầu tư có thể stake tài sản mã hóa của họ ở liquidity pools để kiếm thêm thu nhập thụ động

Các thị trường NFT đang là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển của Web 3.0.

Nguồn: Binance

Lời kết

Chúng ta đang ở trong một cuộc cách mạng công nghệ mới, với sự xuất hiện của Web 3.0, các nhà đầu tư trong metaverse chắc chắn sẽ rất hài lòng. Thế giới luôn thay đổi mỗi ngày và hãy cố gắng bắt kịp chúng nhé :slight_smile:

2 Likes