Số lượng transaction trong 24h của BSC lần đầu tiên vượt ETH

Tổng số lượng transaction của BSC (Binance Smart Chain) trong vòng 24h tính hết ngày 09/02/2021 đạt 1.659k. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu một bước ngoặt lớn cho sự trưởng thành của BSC.


Đây sẽ là một năm rất dài, và BSC đã có sự chuẩn bị chu đáo. Quan điểm của bạn về việc này thế nào, hãy để lại thông tin bên dưới nha.

Tham khảo: