Review coin: Unmarshal (MARSH)

Unmarshal là một mạng lưới chỉ mục DeFi đa chuỗi cung cấp khả năng truy cập liền mạch vào dữ liệu Blockchain cho các ứng dụng DeFi. Nó cung cấp dữ liệu ở nhiều định dạng như API, Websockets, GraphQL, Notifications,…, mà không cần các nhà phát triển ứng dụng giải mã nó thành các ứng dụng gốc của họ. Unmarshal tin rằng người tạo dApp có thể khai thác các nút mạng của Unmarshal để loại bỏ gánh nặng của việc nhắc lại dữ liệu phi cấu trúc thành định dạng có thể sử dụng được, đồng thời cho phép người sáng tạo mang đến trải nghiệm trực quan và vượt trội cho người dùng ứng dụng của họ.

image

Cách hoạt động

Tính năng của Unmarshal

  • Dữ liệu phong phú cho số dư và giao dịch
  • Vị trí giao thức
  • Đẩy thông báo
  • Đánh thuế DeFi
  • Theo dõi lãi lỗ
  • Giá lịch sử
  • Cung cấp tất cả những gì bạn cần để xây dựng trên DeFi: Công cụ thông báo, Công cụ trạng thái DeFi, API Engine, Lưu trữ Token, Công cụ kiểm tra profit-loss, Thuế

Giá hiện tại của MARSH là 1.19$

Lời kết

Con này mình nghĩ khả năng sẽ x được nhiều lần do vốn hóa đang thấp (~8m $) nhưng vốn được pha loãng hoàn toàn là hơn 100m $ và lưu lượng cung hành mới chỉ 7m trong tổng số 100m. Bên cạnh đó thì khối lượng giao dịch 24h khá cao (~ 2,5m $)