Review coin: Theta Network (THETA)

Theta (THETA) là một mạng lưới được hỗ trợ bởi blockchain được xây dựng nhằm mục đích phát trực tuyến video. Ra mắt vào tháng 3 năm 2019, mạng chính Theta hoạt động như một mạng phi tập trung, trong đó người dùng chia sẻ băng thông và tài nguyên máy tính trên cơ sở ngang hàng (P2P)

Các nhà phát triển nói rằng dự án nhằm mục đích làm rung chuyển ngành công nghiệp phát trực tuyến video ở hình thức hiện tại - tập trung hóa, cơ sở hạ tầng kém và chi phí cao có nghĩa là người dùng cuối thường có trải nghiệm kém. Người sáng tạo nội dung cũng kiếm được ít doanh thu hơn do các rào cản giữa họ và người dùng cuối.

image

Những điểm nổi bật của Theta

  • Được đầu tư bởi những công ty hàng đầu như Google, SONY, Samsung, Binance.

  • Cơ chế đồng thuận Practical Byzantine Fault Tolerance (BFT) được Theta sử dụng cho phép hàng nghìn node tham gia vào quá trình đồng thuận, trong khi vẫn hỗ trợ thông lượng giao dịch rất cao (hơn 1.000 TPS).

  • Với 2 lớp đồng thuận trên sẽ đảm bảo an toàn cho mạng lưới và quá trình xử lý giao dịch nhanh chóng bởi có sự tham gia của hàng nghìn node.

  • Có nhiều sự kiện từ nay cho tới cuối tháng 9

Giá hiện tại của THETA đang ở mức 7,58$

Mức giá này khá cao và chưa nên vào vội, entry đẹp khoảng từ 6,4$ - 7$. Chúc các bạn may mắn