Review coin: Opium protocol (OPIUM)

Opium protocol là một protocol cho phép tạo, thanh toán và giao dịch các sản phẩm phái sinh phi tập trung đồng thời cũng là một giao thức mở cho tất cả mọi người đều có thể sử dụng Opium Protocol để xây dựng và khởi chạy các hợp đồng phái sinh tài chính phi tập trung thông qua việc kết hợp các công thức oracle với công thức phái sinh.

image

Những điểm nổi bật của Opium protocol

  • Opium xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính on-chain đơn giản nhưng dễ dàng mở rộng và phát triển bằng cách tận dụng nguồn thông tin off-chain thông qua các mã sản phẩm kiểu Bloomberg

  • Trong khi các yếu tố tài chính nền tảng nằm trên Layer 1, Các tính năng phức tạp hơn ( ví dụ: order books, công cụ phái sinh nâng cao, chiến lược tạo lập thị trường, kinh doanh chênh lệch giá, kết hợp order, định giá động và chiến lược quỹ đầu cơ tự động ) được thực hiện trên layer 2. Điều này cho phép Opium tạo ra các công cụ phái sinh phi tập trung với risk profile giống với các sản phẩm tài chính truyền thống cần đến bởi các nhà tham gia thị trường chuyên nghiệp.

  • Gần đây thì Opium vừa công bố Opium.finance là một loại chứng khoán và bảo hiểm CDO trong thị trường truyền thống.

  • Được support bởi Block One (chủ của EOS), Alameda research, Kyros ventures và nhiều cái tên khác.

  • Hệ sinh thái được cả AAVE và Chainlink hỗ trợ

Giá hiện tại của OPIUM đang ở mức 2,6$

Cap hiện tại còn rất nhỏ chỉ 11m $ và khả năng phát triển khá cao. Giá hiện tại cũng đang khá phù hợp để vào lệnh. Đây là coin hold lâu dài vì liên quan tới vấn đề bảo hiểm. Chúc các bạn may mắn

1 Like