Review coin: Oin Finance (OIN)

OIN được mô tả là nền tảng DeFi đầu tiên cung cấp tính năng khai thác và cho vay thanh khoản trên Ontology, và cuối cùng là trên các nền tảng hàng đầu khác thông qua chức năng chuỗi chéo. Nền tảng sẽ xây dựng công nghệ cầu nối để tích hợp liền mạch Ethereum vào hệ sinh thái của nó, mở ra tất cả không gian DeFi hiện tại.

Công nghệ chuỗi chéo đóng vai trò quan trọng trong DeFi và sự phát triển của nó như một cơ sở hạ tầng tài chính hợp pháp, xét cho cùng, tài chính truyền thống cũng tích hợp toàn thế giới, tiền tệ và các hệ thống tài chính khác nhau của nó.

image

ĐIểm nổi bật của Oin Finance

  • Tính thanh khoản tốt

  • Các tính năng của DeFi như smart contract, sự kháng kiểm duyệt,…

  • Stable coin thực sự stable

  • Multichain và Multicoin farming

  • Được sự hậu thuẫn bởi những quỹ đầu tư lớn như Alameda Research, FTX, CMS,…

  • Hệ sinh thái đang mở rộng mạnh mẽ bao gồm cả những coin mới nổi như NEAR, AVAX, ONE, LUNA,…

Giá hiện tại của OIN đang ở mức 0.29$

Giá hiện tại cũng khá tốt để entry nhưng nếu bạn nào muốn an toàn hơn thì đợi về vùng 0.2 - 0.25 mua sẽ đẹp hơn. Mình tin đây cũng là mốt dự án sẽ đáng chú ý trong thời gian tới.

1 Like