Review coin: Octopus Network (OCT)

Octopus là một mạng sidechain để lưu trữ các blockchains dành riêng cho ứng dụng Web3.0, hay còn gọi là appchains, xung quanh giao thức NEAR. Bằng cách cung cấp bảo mật cho thuê hiệu quả về chi phí, khả năng tương tác ngoài hộp, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và cộng đồng sẵn sàng tham gia, Mạng Octopus sẽ giảm chi phí vốn để khởi động chuỗi ứng dụng xuống 100 lần.

image

Những điểm nổi bật của Octopus Network

  • Việc sử dụng app-chain tăng tốc độ xử lí giao dịch và giảm phí giao dịch

  • App-chains cung cấp cho nhà phát triển khả năng tạo, quản trị, tương tác, tùy chỉnh tính năng của chuỗi để phù hợp với dApps họ phát triển một cách tốt nhất, trong khi vẫn giữ được những tính chất ưu việt của blockchain nền tảng NEAR như độ bảo mật.

  • Octopus sẽ ra mainnet vào quý 3 năm 2021. Cụ thể là tháng 9 này

  • Là đối tác của SOL, LINK, NEAR, ATOM và được đầu tư bởi nhiều quỹ lớn như NEAR, NGC ventures, StaFi, …

Hiện dự án chưa bán token, mình sẽ cập nhật cho mọi người khi có thêm tin tức