Review coin: Mobius (MOBI)

Mobius là một sàn giao dịch phi tập trung theo giao thức tạo lập thị trường tự động (AMM DEX) dựa trên cơ chế của Saber và Curve, được xây dựng trên hệ sinh thái Celo.

Mobius cho phép người dùng thực hiện swap Stablecoin với một mức trượt giá thấp, nhằm gia tăng độ hiệu quả của việc sử dụng vốn thay vì mô hình AMM đơn thuần như Ubeswap.

Mobius contract được xây dựng dựa trên [Nerve Finance với một số sửa đổi để hỗ trợ các loại tài sản khác.

Điểm nổi bật của Mobius

  • Điểm đặc biệt của Mobius là chuyên môn hóa về các pool có sự ổn định về giá và các pool staking sinh lời.

  • Bên cạnh đó, Mobius áp dụng cơ chế liquid staking, cho phép mọi người gia tăng hiệu quả sử dụng vốn của cặp giao dịch CELO-sCELO. Tức là, các bạn stake CELO để nhận sCELO, sau đó có thể mang sCELO tham gia stake hoặc farm tiếp để gia tăng lợi nhuận, các giao dịch này thực hiện trên Mobius sẽ chỉ chịu một khoản trượt giá rất nhỏ.

  • Hiện tại bên Mobius đang cho phép add pool cUSD/cUSDC với lợi nhuận 227% APR

Giá hiện tại của MOBI đang ở mức 0.53$ và hiện tại chỉ bán trên Ubeswap

Đây mình nghĩ cũng là 1 lí do để CELO tăng manh mẽ trong thời gian qua. Chúc các bạn may mắn

1 Like