Review coin: Mdex (MDX)

MDEX à một giao thức giao dịch phi tập trung dựa trên cơ chế AMM (tạo lập thị trường tự động) nhằm mục đích tích hợp các lợi thế khác biệt của nhiều chuỗi công cộng cơ bản để tạo ra một hệ sinh thái DEX phức hợp hiệu suất cao. Sử dụng “dual mining incentive” thông qua mining liquidity và transaction mining để tối ưu hoá lợi nhuận cho người tham gia. Phí giao dịch dùng để mua lại và đốt token góp phần tạo ra giá trị cho nền tảng.

MDEX cam kết xây dựng nền tảng DeFi tích hợp DEX, IMO và DAO để tìm giải pháp cung cấp dịch vụ thanh khoản cho nhiều tài sản chất lượng hơn, đồng thời cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch an toàn, đáng tin cậy, đa dạng và hiệu quả hơn về chi phí.

image

Một số thông tin

  • Mdex đang là dự án Dex Defi thu hút được nhiều developer nhất trong 30 ngày qua

  • ATH tới 10$ và giá hiện tại đang khá đáy

  • Total value lock lên đến gần 2,7 tỷ $

Giá hiện tại của MDX chỉ 1,47$

Giá hiện tại đã có thể entry, còn bạn nào muốn an toàn hơn nữa có thể đợi ở mức ATL 1,05$. Mua hold đợi hệ Heco lên là con này khả năng cao sẽ pump lại. Chúc các bạn may mắn