Review coin: Konomi Network (KONO)

Konomi là một giải pháp quản lý tài sản trọn bộ cho các tài sản tiền điện tử chuỗi chéo. Sử dụng Substrate làm khung phát triển, mạng này nhằm mục đích hỗ trợ nhiều tài sản hơn trong hệ sinh thái Polkadot. Người dùng có thể quản lý các vị thế nắm giữ tiền điện tử của họ, giao dịch tài sản và kiếm lãi thông qua các sản phẩm thị trường tiền tệ phi tập trung. Konomi cũng phát hành mã thông báo mạng gốc của mình để bắt đầu thanh khoản và quản trị phi tập trung.

image

Một số thông tin đang chú ý

  • Mở chức năng giao dịch cross-chain
  • Tích hợp với Chainlink để có nguồn cấp dữ liệu giá
  • Cho vay p2p với lãi suất cố định
  • Triển khai mainnet trong Q4

Hiện tại thì con này đang chạy testnet trên rococo v1 (Parachain testnet của Polkadot). Khi nào hoàn thiện sẽ khởi chạy mainnet.

Giá hiện tại của KONO đang là 0,42$

Lời kết

Lúc mới ra mắt KONO có giá hơn 4,8$ có nghĩa là gấp 10 lần hiện tại. Cùng với sự phát triển của Polkadot thì mình nghĩ con này cũng sẽ khá tiềm năng trong khoảng thời gian còn lại của năm.