Review coin: InstaDapp (INST)

InstaDapp là nền tảng mà cung cấp cho người dùng tiếp cận tất cả ứng dụng DeFi tại một điểm truy cập, hiện tại đang ứng dụng trên blockchain Ethereum. Giao thức Instadapp (‘DSL’) đóng vai trò như một phần mềm trung gian với nhiệm vụ tổng hợp nhiều giao thức DeFi vào một lớp hợp đồng thông minh có thể nâng cấp. Cấu trúc này cho phép Instadapp có thể tiếp cận toàn bộ tiềm năng của DeFi.

image

Những điểm nổi bật

  • Được những quỹ đầu tư lớn tham gia như: Coinbase, Pantera Capital, các nhà đầu tư doanh nhân có trụ sở tại Thung lũng Silicon, Naval Ravikant và Balaji Srinivasan, người cũng là cựu CTO của Coinbase.

  • Tài khoản tạo trên InstaDapp còn được gọi là tài khoản thông minh (Smart Account) có thể mở rộng vô hạn với các chức năng mới như việc có nhiều mô-đun hơn và có thể tương tác với các lần lặp chuyên biệt như tổng hợp Layer 2, tăng khả năng cho vay nhanh (Flashloan) và tạo ra lợi nhuận tự động (automatic yield) từ tài sản nhàn rỗi.

  • Cap còn khá nhỏ so với các giao thức DeFi khoảng 150m $ và còn khả năng tăng mạnh trong tương lai. Khối lượng giao dịch đã tăng hơn 100% trong hôm nay

Giá hiện tại của INST đang là 8,91$

Đây là mức giá khá cao và chưa nên vào. Mức giá phù hợp để entry là khoảng 6,2$ đến 7,3$. Chúc các bạn may mắn