Review coin: Efinity (EFI)

Efinity là một mạng NFT chuỗi chéo được vận hành bằng Efinity Token (EFI) và được xây dựng trên Polkadot. Efinity là dự án có thể mở rộng và được xây dựng để hướng tới một tương lai nơi NFT được phổ biến rộng rãi và dễ sử dụng như điện thoại thông minh ngày nay.

image

Những ưu điểm của Efinity

Phí giao dịch được thiết kế để ở trong nền tảng và cho phép người dùng trải nghiệm các bộ sưu tập yêu thích của họ mà không cần lo lắng về cách mạng lưới hoạt động.

Nhiều ưu đãi cho người dùng:

  • Collator Node người điều hành mạng.
  • Người dùng điều hướng của mạng lưới.
  • Người mua và người bán tạo điều kiện cho việc khám phá giá cả.
  • Các nhà phát triển đề xuất các dự án được xây dựng trên Efinity đủ điều kiện nhận tài trợ từ pool cộng đồng.
  • Những người chấp nhận và người sáng tạo sớm tăng giá trị token của họ bằng các mô hình bonding curve (đường cong liên kết) và tính thanh khoản.

Cross chain bridge

  • Ethereum: Snowfork đang xây dựng một thiết kế cầu nối mã nguồn mở giữa Ethereum và Polkadot. Cầu tương thích với token ERC-20 và Enjin sẽ hỗ trợ cho cầu nối ERC-1155.

Tính năng nổi bật:

  • Efinity Swap - trao đổi từ các Paratoken này sang các Paratoken khác
  • Crafting - cho phép các token hiện có được sửa đổi hoặc các token mới được tạo ra thông qua một công thức nhất định.
  • Fuel Tanks - các tài khoản riêng biệt đặc biệt được sử dụng hoàn toàn cho phí giao dịch
  • Discrete Accounts - Địa chỉ của Discrete Account có thể được sử dụng trong bất kỳ giao dịch nào, nếu giao dịch đó cũng được ký bởi một ví được phép sử dụng Discrete Accounts.

Giá hiện tại của EFI đang là 1,18$

Cap của EFI còn khá nhỏ chỉ 64m$ trong khi vốn pha loãng hoàn toàn lên đến hơn 2,3 tỷ $. Bên cạnh đó thì EFI vừa trải qua một đợt bán tháo và đang trên đà phục hồi. Con này thì mình nghĩ mọi người lên dùng phương pháp dollar-cost-average để chơi nhé vào từ từ theo từng tuần trung bình giá để mua.