Review coin: DODO (DODO)

DODO là một Dex - giải pháp thanh khoản On-chain mới với sự kết hợp của AMMOracle.

image

Công nghệ này do DODO Team nghiên cứu và phát triển, nó giải quyết được một số vấn đề liên quan đến AMM như: Tổn thất vô thường (impermanent loss), Add Liquidity one Side.

Một số điểm nổi bật của DODO

  • Độ trượt giá thấp
  • Rủi ro chi phí cơ hội thấp

VD: Các bạn có 10ETH và muốn tham gia Add Liquidity vào cặp ETH-USDC để kiếm Incentive là phí giao dịch từ cặp này. Nhưng mà Uniswap chỉ có phép Add Liquidity khi các khối lượng của các Pair cân xứng lại thời điểm đó nghĩa là anh em phải bán bớt ETH đang nắm giữ ra USDC rồi mới Add Liquidity được.

Nhưng sau đó một thời gian ETH tăng giá, Incentive từ phí giao dịch mà các bạn có được không bù được tổn thất do bán ETH ở giá thấp.

Ở DODO thì các bạn có thể Add 10 ETH vào luôn mà không cần phải bán bớt ra USDC. Nếu ETH các bạn có thể Unstake ETH của mình ra khỏi Pool và bán giá cao. Đồng thời cũng nhận lại được một phần Incentive là phí giao dịch từ Pair ETH-USDC trên DODO.

  • Không có tổn thất vô thường

VD: Giá lúc các bạn Unstake chênh quá nhiều với giá lúc các bạn Add Liquidity thì số Coin các bạn rút ra sẽ không đúng với tỷ lệ ban đầu các bạn rút ra.

Đối với DODO thì khác 2 Pool hoàn toàn tách biệt nhau, các bạn Add liquidity 10ETH thì khi Unstake sẽ nhận lại 10 ETH, không có tổn thất vô thường ở đây.

Giá của DODO đang ở mức 1,2$

Nguồn: Coin98

Lời kết

Đã có lúc coin này đạt 8,5$ có nghĩa gấp 7 lần hiện tại. Bên cạnh đó với những tính năng của mình và độ trượt giá thấp thì rất có thể đây sẽ là một sự lựa chọn tốt khi thị trường đang sôi động.

1 Like