Review coin: Cyclos (CYS)

Cyclos là một AMM phi tập trung thuộc hệ sinh thái Solana, giúp người dùng giao dịch tài sản một cách nhanh chóng cùng với phí giao dịch rẻ. Ở cấp độ cơ bản, Cyclos có thể được hiểu là một dự án xây dựng bên trên Serum, mang lại trải nghiệm AMM quen thuộc cho người dùng DeFi trên Solana.

image

Những điểm nổi bật của Cyclos

  • LPing to Cyclos: LP cung cấp thanh khoản bằng cách khóa tài sản của một cặp giao dịch ở một tỷ lệ xác định tự do, trong một phạm vi giá cụ thể.

  • Aggregating liquidity: Tính thanh khoản của tất cả các LP riêng lẻ được tổng hợp trên cơ sở từng “tick”.

  • LPing to Serum: một tập hợp con của tất cả các “tick” tổng hợp được gửi vào Order-book trên Serum. Mặc dù con số chính xác có thể thay đổi, nhưng hiện tại là khoảng 10 đến 15 “tick” trên mỗi bên mua/bán.

  • Update positions: Khi thị trường di chuyển và các lệnh được lấp đầy, có khả năng sự phân bổ thanh khoản đồng đều ban đầu trở nên nghiêng về một phía. Sẽ có một hệ thống để điều tiết lại vấn đề thanh khoản này mỗi vài giây.

  • Được hẫu thuẩn bởi Serum và vừa nằm trong danh sách chiến thắng cuộc thi Hackathon trên Solana

Vì con này chưa được ra mắt nhưng đây cũng là một cái tên rất đáng mong đợi cùng với DeFi LandStar Atlas

1 Like