Review coin: Chromia (CHR)

Chromia (CHR) là một đồng được phát hành và IEO trên Kucoin vào năm 2019, nhưng đến nay, mức giá của CHR chỉ tương đương gấp 4 lần kể từ ngày ra mắt với mức vốn hoá FDV hiện tại là $102 triêu. Sau nhiều lần delay, CHR hứa hẹn sẽ ra mắt mainnet trong năm nay.

image

Các ưu điểm của CHR

  • Chromia triển khai nền tảng NFT Originals
  • Giải pháp mở rộng layer 2 cho BSC và Ethereum
  • Ra mắt mainnet độc lập
  • Có sự hợp tác với chính phủ
  • Tiến hành tiếp nhận đăng kí đất đai
  • Lĩnh vực Blockchain Gaming đang ngày một mạnh mẽ
  • Hedget và các ứng dụng DeFi

Giá của CHR hiện tại đang ở mức 0,33$

Nguồn: Coin68

Lời kết

Theo mình thấy thì con này bắt trend rất tốt từ DeFi, Layer 2, NFT, Gaming đủ hết. Đợi cho đến thời điểm ra mắt mainnet thành công thì mooned nhé :slight_smile:

1 Like