Review coin: Casper (CSPR)

Casper là blockchain bằng chứng cổ phần trực tiếp (PoS) đầu tiên được xây dựng dựa trên đặc điểm kỹ thuật của Casper CBC. Nền tảng Casper được thiết kế để thúc đẩy việc áp dụng công nghệ blockchain, hợp đồng thông minh và DApp trên quy mô toàn cầu.

Với kiến trúc phù hợp với tương lai, Casper được thiết kế để đảm bảo nền tảng được phát triển liên tục theo nhu cầu ngày càng tăng của người dùng và nền tảng này có thể tiếp cận tối đa đối với các nhà phát triển thuộc mọi nền tảng.

Sứ mệnh của Casper là mở ra một kỷ nguyên mới cho Web3, khi nhu cầu về các dịch vụ trực quan, được kết nối với nhau tiếp tục tăng trên diện rộng. Casper làm như vậy bằng cách giải quyết vấn đề áp dụng: cung cấp bảo mật cấp doanh nghiệp, khả năng mở rộng và phân quyền trong cùng một giao thức blockchain.

Điểm nổi bật của Casper

  • Casper Proof of Stake CBC: Casper được xây dựng dựa trên các thông số kỹ thuật CBC Casper ban đầu được thiết kế bởi các nhà phát triển Ethereum. Với 2 đặc tính Finality và Flexibility, Casper có được khả năng bảo mật cũng như thời gian khối có thể điều chỉnh dựa trên điều kiện mạng.
  • Khả năng mở rộng: Kiến trúc Proof of Stake của Casper cho phép sharding, một giải pháp mở rộng cơ sở dữ liệu.
  • Có partner với rất nhiều công ty lớn trên toàn thế giới
  • Thời điểm hiện tại đang được FOMO khá mạnh

Giá hiện tại của CSPR đang ở mức 0.086$

Giá hiện tại cũng đang khá tốt để entry rồi còn nếu muốn an toàn hơn các bạn có thể đợi BTC vào vùng 35k - 37k để entry. Chúc các bạn may mắn

3 Likes

Mong là casper ổn áp- cũng làm tí hold zồi ạ :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes