Một số sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong tuần (9/5 - 15/5)

Sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý đến từ các dự án

  • 09/05: Dự án Argon sẽ khởi chạy Testnet
  • 09/05: REN sẽ nâng cấp Mainnet lên v0.4.0
  • 11/05: Mạng Secret khởi chạy Secret Heroes NFT
  • 12/05: DSLA Protocol chạy L2 Mainnet trên Polygon
  • 14/05: Dự án PlotX sẽ khởi chạy Mainnet v.2.0
  • 15/05: Đồng BCH sẽ có một Hard Fork