Một số sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong tuần (6/6 - 13/6)

07/06: VeChain Hard Fork

08/06: TomoChain cập nhật Tomobridge

09/06: Ethereum Ropsten Testnet Hard Fork

11/06 - 12/06: Blockchain Fest 2021

Đây là sự kiện B2B lớn nhất châu Âu kéo dài 2 ngày về Blockchain, Sàn giao dịch, Tiền điện tử, Tài chính phi tập trung (DeFi), Khai thác, Thanh toán trực tuyến và Đầu tư.

https://blockchain-fest.com/

1 Like