Một số điểm tin đáng chú ý (2/6/2021)

Coinbase liên kết thanh toán bằng thẻ ghi nợ với Apple Pay và Google Pay

Dogecoin đã được list trên coinbase sớm hơn so với dự kiến 6 - 8 tuần ban đầu

Đậu xe và kiếm tiền - tại sao không !!!

Nếu nhìn vào mặt tích cực thì phí gas của ETH đang rất rẻ

Automata Network (ATA) sẽ là dự án thứ 20 Launchpool trên Binance Launchpool

Người dùng sẽ có thể staking BNB, BUSD và DOT vào các pool riêng biệt để farm ATA tokens trong 30 ngày, thời gian farm bắt đầu từ 7:00 02-06-2021(GMT+7).