Một ai đó đang cố gắng tìm lại 7500 Bitcoin trong ổ cứng mà anh ta vứt 8 năm trước

Đã có rất nhiều câu chuyện liên quan đến Bitcoin chẳng hạn như bánh pizza hay sushi, tuy nhiên anh chàng này đã vứt tới 7500 BTC vào bãi rác. Hiện tại anh ta đang rất nỗ lực tìm kiếm khoản tiền hơn 247 triệu USD tính theo giá thời điểm viết bài.

Năm 2013, một kĩ sư IT ở Newport, Anh Quốc - James Howells đã lỡ vứt ổ cứng của máy tính đang chứa 7500 BTC vào bãi rác và tới nay vẫn chưa từ bỏ ý đính tìm lại số Bitcoin này.

“Chúng tôi có một hệ thống với nhiều băng chuyền, thiết bị quét tia x và thiết bị quét AI sẽ được đào tạo để nhận ra các mục có kích thước và mật độ tương tự với ổ cứng.” - Anh ấy nói

Anh ta đã trả cho Hội đồng của Newport 76 ngàn USD để thông qua việc này. Còn cộng thêm tiền nhân lực và dụng cụ để tìm kiếm trong 300,000 - 400,000 tấn rác này

Lời kết

Thế nên người ta mới có câu: "Có không giữ mất đừng tìm mà :slight_smile: ". Các bạn có mong anh ta sẽ tìm ra không?

1 Like