Microsoft cho phép sở hữu danh tính số của riêng bạn

Theo Forrester: "Danh tính số phi tập trung (DDID) không chỉ là một thuật ngữ công nghệ: Nền tảng này còn hứa hẹn một sự tái cấu trúc hoàn chỉnh của hệ sinh thái danh tính số và vật lý tập trung hiện tại thành một kiến trúc phi tập trung và dân chủ hóa."

Danh tính phi tập trung là gì?

Danh tính phi tập trung là một khuôn khổ tin cậy mà trong đó các mã định danh, như tên người dùng, có thể được thay thế bằng các ID tự sở hữu, độc lập và cho phép trao đổi dữ liệu bằng cách sử dụng công nghệ chuỗi khối cùng sổ cái phân tán để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật giao dịch.

Tại sao danh tính phi tập trung lại quan trọng?

Khi mà cuộc sống của chúng ta ngày càng gắn liền với các ứng dụng, thiết bị và dịch vụ, chúng ta thường bị vi phạm dữ liệu và mất quyền riêng tư. Hệ thống danh tính phi tập trung dựa trên tiêu chuẩn có thể mang đến quyền riêng tư và khả năng kiểm soát dữ liệu của bạn tốt hơn.

Microsoft tin rằng ai cũng có quyền làm chủ danh tính số của mình, một danh tính lưu trữ toàn bộ dữ liệu cá nhân theo cách bảo mật và riêng tư hơn. Danh tính này phải tích hợp liền mạch vào cuộc sống thường ngày, đồng thời mang tới khả năng kiểm soát toàn diện về quyền truy nhập và việc sử dụng dữ liệu.

Các lợi ích từ danh tính phi tập trung

Với mọi người
Làm chủ và kiểm soát danh tính số của bản thân, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư với trải nghiệm người dùng bảo mật cao.

Với tổ chức

Đối mặt với ít rủi ro hơn, sử dụng xác minh dữ liệu điện tử, đồng thời cải thiện tính minh bạch và khả năng kiểm định.

Với nhà phát triển

Thiết kế các ứng dụng và dịch vụ lấy người dùng làm trọng tâm, đồng thời xây dựng các ứng dụng không cần máy chủ đích thực lưu trữ dữ liệu với người dùng.

Danh tính phi tập trung trong Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) hỗ trợ việc sử dụng mã định danh phi tập trung cùng các thông tin xác thực có thể xác minh nhằm xác thực và chia sẻ thông tin bằng phương thức kỹ thuật số.

Nguồn: Microsoft

1 Like