Master card giờ hỗ trợ tiền ảo

MasterCard đã công bố kế hoạch hỗ trợ tiền điện tử vào năm 2021, mở đường cho gần một tỷ người dùng chi tiêu tiền ảo.
Công ty tin rằng điều này có thể giúp các thương gia tiếp cận với những khách hàng mới và xây dựng lòng trung thành với những khách hàng hiện tại đã chuyển sang tài sản kỹ thuật số thay vì các tùy chọn fiat truyền thống.
Một tuần trước đó, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Visa, Al Kelly đã tái khẳng định cam kết của mình đối với thanh toán tiền điện tử và các khoản hỗ trợ.
Ý kiến cá nhân:
Có vẻ như cuối cùng thay vì chọn đối đầu và phản đối tiền ảo, VISA và MASTERCARD đã phải nhân nhượng và chạy theo cuộc chơi. Đây là một chiến lước đúng đắn khi nhiều chuyên gia dự báo việc sử dụng tiền ảo để giao dịch trực tiếp, mua bán hàng hóa sẽ sớm thay thế tiền mặt và quẹt thẻ. Cùng với việc vươn lên mạnh mẽ của các nền tẳng thanh toán bằng tiền ảo mà đi đầu là Litepay, coinbase commerce, … cũng là mối đe dọa với VISA và Master card nếu các công ty này tiếp tục bảo thủ.
Nguồn : MasterCard announces support for crypto on its network

3 Likes