Lệnh Limit, Market và Stop-Limit khác gì nhau?

Đối với các bạn mới làm quen với việc mua bán, giao dịch tiền ảo, 3 lệnh cơ bản nhất để đặt mua bán là Limit, Market và Stop-Limit. Nắm rõ sự khác biệt giữa 3 lệnh này sẽ giúp bạn thành thạo trong việc mua bán.
Lệnh Limit?
Lệnh Limit là lệnh mua hoặc bán theo một mức giá đã chọn.
Với lệnh limit, bạn có thể đặt lệnh ở một mức giá cụ thể hoặc có lợi hơn, bạn cũng có thể chọn giá của thị trường ngay lúc đó (lúc này lệnh limit sẽ bằng lệnh market). Lệnh limit mua sẽ được khớp khi giá thị trường đạt đến giá limit hoặc thấp hơn, còn lệnh limit bán sẽ được khớp ở mức giá limit bạn đã đặt hoặc cao hơn. Lệnh Limit không đảm bảo là sẽ được thực hiện do giá không đạt đến mức đó.


Lệnh Market là gì?
Với lệnh market, lệnh sẽ được khớp ngay lập tức với mức giá thị trường hiện tại.
Ưu điểm là bạn sẽ mua bán được gần như ngay lập tức nhưng không theo được mong muốn của bạn, để mua được giá bạn mong muốn bạn sẽ phải theo dõi sát thị trường.

Lệnh Stop-Limit là gì?
Lệnh stop-limit là một giao dịch giống lệnh limit nhưng có điều kiện trong một khoảng thời gian nhất định, với giá stop và giá limit. Lệnh sẽ được thực hiện ở một mức giá nhất định sau khi mức giá stop đã được đạt đến (khi đạt đủ điều kiện). Sau khi đạt đến giá stop, lệnh stop-limit sẽ trở thành lệnh sell limit hoặc buy limit với một mức giá bạn chọn trước.
Ví dụ, giá BTC hiện đang ở mức 52000 USD, bạn dự đoán BTC sẽ điều chỉnh giảm xuống vùng 50.000 USD rồi mới tăng tiếp và bạn muốn mua 10 BTC khi lúc BTC xuống 50000, lúc này bạn có thể sử dụng lệnh stop-limit để mua BTC ở mức giá 9.001 USD. Bạn thực hiện như sau:

  • Stop : 50000
  • Limit : 50001
  • Amount : Số lượng BTC muốn mua 10
  • Total : Tổng số USDT phải trả để mua số BTC trên (sàn sẽ tự động tính cho bạn)
  • Xong thì chọn “ Buy BTC

Ưu điểm của stop-limit là bạn sẽ không phải ngồi canh để đợi BTC giảm giá. Nhược điểm là để khớp được lệnh cần cả 2 điều kiện, giá đạt được Stop và có người bán đủ lượng BTC bạn cần với giá limit bạn chọn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các Lệnh, hãy truy cập Binance Academy.

1 Like

Các cao nhân trader còn hay dùng lệnh nào nữa không? Các nhân mình dùng 3 lệnh này là đủ để trade ngon lành rồi!

1 Like