Làm thế nào để import ví từ Sollet vào Solareum

1. Trước tiên mọi người ai chưa có ví Solareum Wallet có thể tải ở phần link :

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solareum
IOS : (testflight) : Join the Solareum Wallet beta - TestFlight - Apple


2. Tiếp đó mọi người cần phải có coin để import từ Sollet để chuyển vào Solareum
Bước 1 : Mọi người tạo Wallet Sollet ( lưu cái seed words lại )

Bước 2 : Mọi người vào Solareum bấm vào mũi tên

Bước 3 : Bấm vào chữ khôi phục

Bước 4 : Điền mã mà mọi người copy ở Sollet

Vậy là mọi người đã import được
chúc mọi người làm thành công .