Làm thế nào để import ví từ Solareum vào Sollet?

1. Trước tiên ai chưa có Solareum chúng ta có thể tải ở link dưới đây cho cả Android và IOS :
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solareum 1
IOS (testflight): Join the Solareum Wallet beta - TestFlight - Apple

2. Khi tải xong chúng ta có thể thuận tiện cho các cuộc giao dịch

Đây là ứng dụng của Solareum :


Bước 1 : Ta vào Wallet Sollet ấn < ACCOUNT >

Bước 2 : Chọn Add Account

  • sẽ ra như vậy

    Bước 3 : Ở Solareum lúc tạo Wallet ta có seed words ( mọi người nhớ lưu )

    Bước 4 : Mọi người điền mã Solareum đó vào Wallet Sollet phần ( Paste your private key here )
    Vậy là ta đã import xong !

Chúc mọi người làm thành công

2 Likes