Làm thế nào để import ví từ Phantom vào Solareum đây !?

1. Trước tiên ai chưa có Solareum chúng ta có thể tải ở link dưới đây cho cả Android và IOS :

2. Khi tải xong chúng ta có thể thuận tiện cho các cuộc giao dịch

Đây là ứng dụng của Solareum :


Muốn import được ta phải vào tạo Account Phantom và thực hiện các bước sau :
Bước 1 : khi tải Phantom về ta hãy copy " seed words "


Bước 2 : Mọi người vào Wallet Solareum và bấm vào đây :


Bước 3 : Ta bấm vào " khôi phục " sẽ hiện ra như này :


Bước 4 : Điền cái seed words vừa copy của Phantom vào đây và ta đặt tên ví .Vậy là ta đã import từ ví Phantom sang Solareum.
Chúc mọi người làm thành công.