Không nhận được Airdrop

Chào ad. Tới bây giờ tôi vẫn chưa nhận được XSB.

Tối bạn vào làm lại nha

I did not receive my airdrop and the gas fee is deducted