Kế hoạch phân bổ XSB Airdrop

Xin chào các bạn,

Có thể các bạn đã biết, Solareum sẽ distribute 50% tổng cung của XSB cho cộng đồng, thông qua Airdrop. Việc Airdrop này nhằm mục đích tăng số lượng người dùng, để hỗ trợ cho dự án chính mà Solareum sẽ tập trung phần lớn thời gian để phát triển - Lightning Rewards. Chúng tôi sẽ thông báo với các bạn chi tiết về Lightning Rewards trong bản cập nhật White paper sắp tới.

Bên dưới là kế hoạch phân bổ Airdrop ban đầu của team Solareum.

Ngay từ lúc ban đầu chúng tôi đã xác định giá trị mỗi lượt Airdop sẽ là 48.75 XSB, được chia cho cả 2 người làm Airdrop và người giới thiệu, để hoàn thành mục tiêu 10M lượt tải. Vì sự ủng hộ quá lớn từ cộng đồng, cũng như tri ân đến những người đã ủng hộ Solareum từ rất sớm. Bên mình đã tăng phần thưởng Airdrop lên 250 XSB cho người làm Airdrop và 50 XSB cho người giới thiệu.

Vì tương lai của XSB, vì sự an toàn của các bạn khỏi các cheater, vì các nhà đầu tư của Solareum trong tương lai, vì hệ sinh thái Lightning Rewards mà bên mình sắp phát triển. Mình xin thông báo về việc phân bổ Airdrop lại như sau để mọi người cùng nắm:

Thứ tự làm Airdrop: 1.000 - 25.000:

  • 250 XSB cho người làm Airdrop
  • 50 XSB cho người giới thiệu

Thứ tự làm Airdrop: 25.001 - 50.000:

  • 125 XSB cho người làm Airdrop
  • 25 XSB cho người giới thiệu

Sau khi XSB đạt 50.000 lượt kích hoạt, bên mình sẽ phân bổ XSB Airdrop theo thông tin được định nghĩa trong - Định giá và Chiến lược. Thông tin về số lượt đã kích hoạt Airdrop các bạn có thể tham khảo ở trang chủ của Solareum - https://solareum.app/.


Mong các bạn hiểu, thông cảm và ủng hộ team,
Cảm ơn các bạn
Team Solareum

1 Like