Gần 22 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai (HAG) sẽ được bán

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) vừa công bố thông tin đăng ký bán 21,78 triệu cổ phiếu HAG với mục đích tái cơ cấu tài chính. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 5/2 đến ngày 5/3 qua phương thức thoả thuận.

1 Like

Cổ phiếu giảm do tình hình kinh doanh thua lỗ, nợ còn nhiều, giờ nếu mua vào mà công ty tiếp tục thua lỗ thì cổ phiếu sẽ thành mớ giấy vụn. Bạn nào còn niềm tin vào bầu Đức thì cứ mua thôi.