Đặt stop-loss và chốt lời

Nhiều bạn lựa coin tốt và vào giá tốt nhưng lại luống cuống hoặc không biết nên cắt lỗ chốt lời như thế nào. Bài viết này giúp các bạn mới chơi khắc phục điều đó.

Đặt target và cắt lỗ

Kinh nghiệm là trước khi vào một đồng nào bạn nên xác định target rõ ràng, khi nào thì bán hoặc khi nào phải cắt lỗ, vd vào Ada giá 1.2$ mục tiêu 2.0$, cắt lỗ khi 0.8$.

Vậy làm sao để biết nên target như thế nào?

Bạn có thể tham khảo phương án sau, thường được áp dụng bởi các trader phố Wall.
:red_circle: Công thức : Risk/Reward =1/3

:red_circle: Nghĩa là: Rủi ro 1, lợi nhuận 3.
Áp dụng
Bạn vào với vốn 10000$
Thì ta đặt lệnh cắt lỗ khi -30% vốn ( khi còn 7000$)
Chốt lời khi + 90% tổng số vốn (khi đạt 19000$)
Nếu đã đạt target lời (+90%) mà vẫn muốn gồng lãi ( chưa muốn bán)
Thông thường thì mọi người đều nghĩ là đã lãi rồi thì cứ tiếp túc để quá lắm thì giảm lại vẫn còn lời.
Tuy nhiên, dân tài chính không chơi lụi vậy.
Lúc này, 19000$ sẽ là tổng vốn mới, ta tiếp tục theo công thức.
Cắt lỗ khi -30% vốn = -5700 ( khi còn tổng 13300).
Chốt lời khi +90% = +17100 ( khi tổng tiền đạt 36100$)
Với cách làm trên bạn có thể đặt được target rõ ràng, tham vọng càng cao thì khoảng stop loss càng lớn. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi % nhưng vẫn giữ tỉ lệ 1:3, vd: bạn chỉ muốn lời 30% thì để risk/reward 10%/30%.
:exclamation:Lưu ý:
Trên đây chỉ là gợi ý tham khảo, đối với các bạn chuyên nghiệp, có những nguồn tin chuẩn thì có thể tự tạo target riêng cho mình.