8 viễn cảnh tương lai cho Bitcoin

Không ai biết Bitcoin sẽ ra sao trong vòng những năm tới , dù là người lạc quan, dù là người bi quan, dù là Satoshi. Dưới đây là 08 viễn cảnh khả thi nhất

  1. BTC trở thành vàng ảo như xu thế đang diễn ra: 1 loại tài sản quý giá, hiếm và hữu hạn nhưng ít giá trị sử dụng.
  2. BTC bị kìm hãm bởi các luật lệ. Đã có nhiều quốc gia ngăn cấm nhưng không hiệu quả và BTC vẫn phát triển, tuy nhiên với sự khắt khe hơn BTC có thể bị hạn chế hoàn toàn.
  3. BTC trở thành công cụ thanh toán qua internet. Tốc độ giao dịch đã được cải thiện đáng kể tuy nhiên vẫn chưa có một loại tiền ảo nào bứt phá để trở thành công cụ thanh toán. Trong lương lai với sự đầu tư nhiều tiền hơn có thể BTC sẽ được cải thiện tốc độ hơn nữa và thay thế phương hức thanh toán cũ.
  4. BTC đặt dưới sự điều khiển của chính phủ. Thay vì cấm BTc hoàn toàn các chính phủ có thể kiểm soát quyền giao dịch và phân phối BTC thông qua các tổ chức như PayPal hay Coinbase. Các giao dịch đều được theo dõi.
  5. Đánh thuế tài sản. Chính phủ sẽ xem BTC như một loại tài sản như nhà cửa hay xe hơi và thu thuế bất kỳ người nào sở hữu BTC. Như vậy các công ty như Tesla hay Microstrategy sẽ hạn chế đổ tiền vào BTC.
  6. BTC thay thế tiền mặt. Cũng như thay thế phương tiện thanh toán trực tuyến mọi người đều mong BTC sẽ thay thế tiền mặt và một ngày nào đó có thể dùng Btc mua cà phê. Tuy nhiên sau 10 năm hoạt động BTC cho thấy nhiều bất cập và khó có thể thay thế tiền mặt.
  7. BTC kết nối với DEfi. Các sàn phi tập trung đang có những bước phát triển đột phá và sớm thôi BTc sẽ kết nối với
    hệ thông phi tập trung như wrapBTC hoặc TBTC
  8. Ngày tận thế: vì một lú do nào đó netwwork bị sập và mọi thứ đột nhiên biến mất